Traséforslagene må avvises

Statens vegvesen har nå fremlagt tre traséforslag for Søgnes politikere.