• Når norsk næringsliv er blitt tilstrekkelig inspirert av Bjørn Kjos, vil det, ifølge professor Eli Moen, medføre: en kraftig reduksjon i lønn, tap av jobbsikkerhet og rettigheter som sykelønn og ferie, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Hommedal, Marit

Billigtur til utryggheten

Jaså, du har tariffavtale, trygg ansettelse, ferie og sykelønn? Hva er det du jobber som, museumsvokter?