• Innsenderen mener at trafikk- og parkeringsproblemene i kristiansandsområdet kan løses ved at så mange som mulig, som i dag benytter bil til og fra arbeid, barnehager, skole, etc. parkerer bilene på innfartsparkeringsplasser og benytter buss videre. Bybane er også et forslag. FOTO: ARKIV

Kaoset i kristiansandsområdet

Slik trafikk— og parkeringsproblematikken i Kristiansand sentrum har utviklet seg de siste årene, nærmer det seg fullt kaos.