Regjering uten styring

Regjeringens opptreden i pensjonsoppgjøret ble en oppvisning i politisk feighet.