Bondens kår

Åtte av ti bønder trenger ekstrainntekter utover det de får fra vanlig jord— og skogbruk for å klare seg økonomisk, viser en fersk rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.