Frafall i videregående skole

Å lytte mer til lærernes erfaringer og synspunkter, samt å involvere lærere i større grad med å utforme tiltak, vil være et viktig bidrag til handling.