Når hus som bygges på sandgrunn

Den internasjonale finansverden har utviklet seg til tumleplass for useriøse gutteklubber av begge kjønn.