Talande tal

Vi skal vere audmjuke, men når pila no endeleg peiker oppover, kan det vere fordi vi har satsa rett.