Uverdig situasjon

I går kunne vi lese om to skjebner og om to mennesker som i en vanskelig livssituasjon får en forverret tilværelse skapt av det offentlige hjelpeapparat i NAV.