Forskning som utfordring

Regionale forskningsfond er en gylden anledning for regionene og fylkene til å vise at de evner å tenke større perspektiver.