Hvordan er det mulig? La henne bli!

Ansiktet kan ved sitt uttrykk for sårbarhet verne mot krenkelse og gi beskyttelse. Hvis ansiktet av ulike grunner blir usynlig, vil vold og krenkelse lettere være en mulighet.