Strykninger ved kommunevalg

Det kan igjen bli muligheter for strykninger ved kommunevalg.