Blir beboerne hørt?

Barnevernsinstitusjoner er det eneste av statlige tilsynsobjekt hvor det også skal utøves individtilsyn.