Nav til Syden

Å oppsøke et annerledes miljø som gruppe samtidig som en er avskjermet fra dagliglivet, kan ha en "boost"-effekt på viktige gruppeprosesser.