«Look to Bergen»

Eiendomsskatten synes å være urokkelig i Kristiansand – og stigende år etter år. Med Høyre på laget, dessverre.