Historien om «Fant-Olsens støkke»

Han var slett ingen fant! Men skjellsordet har levd videre helt til våre dager, og har gitt navn til det jordstykket som han en gang disponerte i Baneheia