Dialogen med leserne

Du som leser har mange meninger om den avisen du holder i hånda, men mediene har hatt en lei tendens til å møte disse meningene og denne interessen med en lukket dør.