Blattmanns landsdel

Trond Blattmann har brukt sitt inntog i den politiske ledelsen av Fornyings— og administrasjonsdepartementet til å kaste en bannbulle mot Agder.