Javel - hva betyr det egentlig?

Sørlendingen elsker å si "Javel", men hva betyr det egentlig?