Rentedilemmaet

Det gikk som allment ventet: Norges Bank satte opp styringsrenten fra 1,25 til 1,50 prosent i forrige uke.