Dårlig forbilde

Som ordfører er Høyres Per Sigurd Sørensen byens fremste folkevalgte. Det forplikter. Han er et forbilde for bystyrets øvrige representanter.