Mangel på moralsk ansvar

Regjeringen bryter løftene fra Soria Moria om å satse på nyu fornybar energi.