Dramatisk avgang

Fayyads avgang kan vise seg å bli dramatisk, både for de palestinske selvstyremyndighetene, utenlandsk bistand og de spede spirene til en ny fredsprosess mellom Palestina og Israel.