• Hvordan skal kvaliteten i tysk og fransk årsstudium kunne bli bedre ved at man stryker tilbudet om å studere bachelor i fagene? spør artikkelforfatterne. FOTO: Kjartan Bjelland

Om fransk og tysk - og sjelen til UiA

Med få ansatte, et foreldet rykte om at dette er fag som «sliter» og ingen åpenbar kremmerverdi i et snevert regionalt perspektiv, har fransk og tysk blitt ofret i et politisk spill.