Høgre og UiA

For UiA var årets statsbudsjettet det dårlegaste på lenge, og forskjellen mellom UiA og dei gamle universiteta auka for første gang.