Advarsel til pensjonister

Jeg ser at Solberg-regjeringen har som mål å ha private virksomheter og overta en del av offentlige tjenester.