Takk for vilje og støtte

Norges Friidrettsforbund har med stor entusiasme fulgt initiativet fra Sørild FIK i Grimstad til å få bygget en friidrettshall.