Ansatte og innleide

Leser vi i Vikardirektivet, så ser vi en skrekkelig blanding av begrepene som berører ansatte og innleide.