Sørlandet sykehus i Songdalen?

Jeg vil tro at et nytt felles sykehusbygg ligger godt frem i tid.