Å ta igjen et tog som er gått

Lofoten har stor nasjonal verdi og er et havområde med sårbar natur, en sårbar næring og med en spesielt vakker natur.