Styrking av Vinmonopolet

Vinmonopolet har et viktig samfunnsansvar og har bred tilslutning i folket.