At det er mulig?

Fædrelandsvennens leder tirsdag 14. oktober handler om gjenoppbyggingen av Gaza.