• En forskningsgruppe ved UiA har igangsatt en undersøkelse blant foreldre som har barn født i 2012, hvor man skal kartlegge levevaner, tidsbruk, helse og livskvalitet ved hjelp av en rekke spørsmål. FOTO: NTB SCANPIX

Livsstil, tidsnød og sånt

Dagens samfunn appellerer til den bekvemmelige siden av oss.