Med hodet i sanden

Innvandrere skal integreres. Det er vedtatt politikk.