NHO er ikke urimelig, men skuffet!

NHO mener det mest treffsikre er å kutte i satsen i formuesskatten fordi det gir lettelser for alle typer bedrifter.