• Farvannet rundt Bredalsholmen har fortsatt for store mengder miljøgifter. Nye opprydninger må til. FOTO: Tore André Baardsen

En dyr oppvask

Det er blitt en kostbar opprydning i sjøen ved Bredalsholmen. Men det må gjøres så lenge det fortsatt påvises store mengder miljøgifter.