To skolar i Lista-regionen

Som gammal sundtianer har eg med stor interesse følgd debatten om lokalisering av videregåande skole i Lista-regionen. Folkemøtet i aulaen sist onsdag var klimaks.