Valget står mellom flere onder, vi vet hva vi har, men hva får vi? Kan vi ved denne anledning kvitte oss med gammelt regime, og få noe bedre tilbake? I det offentlige systemet er dette umulig. Her møtes toppene i regimene, altså ordførerne. De stikker sine lyse hoder sammen, strategien legges. Glansbilder males på nytt og på nytt. Fortreffeligheten av tiltaket tilsier «Nu går alt så mye bedre». Onkel Stat vil fylle vår nye felleskommunekasse etter behov.

Gevinst og robusthet

Men vi må bli store — det er utfordringen. Greier de lyse hodeneå nå fram med sitt budskap og overbevise sine innbyggere? Da vil nok helt sikkert forfremmelse vente disse, det ligger innbakt i systemet. Man snakker gevinst og robusthet. I fortellingenom syvende far i huset, bytter vi ut hornet på veggen medstor skrivepult i en toppetasje. Låste dører, tast femfor syvende far, som er opptatt, skal i møte straks, prøvi morgen mellom 13 og 14. Så var det disse tjenestene som kommunene ynder å fortelleom, hvor flinke de er på området. Her kan vi med en gang slå fast at utkantene i kommunen blir mye større i areal og vil blilike dårlig behandlet som utkanteneble i den gamle kommunen. Systemet vil fungere som før. Bruk pengene der det erflest velgere/stemmer. Lykkes vi her, er valget vunnet.

En viktig ting for utkantene i kommunen er om der blir folk i styringen som er i standtil å forstå våre behov, utvikling og fornyinger? Eller blir det som i vår kommune, der selveste ordfører har mistet/ glemt hvor han kommer fra: Nå spiser han kirsebær sammenmed de store .Etter langt svangerskap proklamerte denne nylig å ha nedkommet med Songdalens første Kristiansander.

Vitsen med reformen

Problemet med hele kommunereformen blir å få disse styringskåte til å forstå at vitsen med hele reformen må være å bygge nedden «elefantsyken» som råder i kommunen. Men med disse folkene i styringen er der liten tvil om hva reformen skal brukes til, det sier seg selv. De er garantister foret byråkratisk samfunn. Er dette en bærekraftig utvikling?

Vi har H og Frp i regjeringnå. Har«elefantsyken» smittet dem? Eller ligger her noe lurt et sted, har Sanner utviklet en vaksine som skal brukes etter reformen? Det offentlige er jo trege, men for all del: Han kan ha en vaksine medtilbakevirkende kraft. I så fall vil vi være på skinnene igjen. Faktumet er at vi kan sparke ut tre fjerdedeler av administrasjonen i Kommune-Norge. De resterende må begynne å jobbe. Og så får Nav ta seg av resten, slik at de kan omprogrammeres til samfunnsgagnligarbeid.

Nå er det på tide å ta frem glass kula for å forberede seg på det meste.