Hva er alternativet?

"Boplikten har utspilt sin rolle eller gått ut på dato", sier noen politikere.