Modig eller sutrete?

Etter at Karita Bekkemellem ble presset ut av statsrådsstolen for vel en uke siden, har hun brukt mye tid på å fortelle mediene hvor dårlig personalhåndteringen i Arbeiderpartiet er.