De kom for å jobbe

Dagens Næringsliv hadde i sin lørdagsavis en interessant reportasje om den første generasjonen arbeidsinnvandrere. Reportasjen tok utgangspunkt i en rapport som er utarbeidet av tre forskere ved Frischsenteret. Den viser at svært mange av innvandrerne som kom til Norge for å jobbe tidlig på 70-tallet, nå er uføretrygdet eller mottar andre trygdeytelser. Så mange som 87 prosent av dem er på trygd, mens vel 50 prosent av den norske kontrollgruppen med tilsvarende alder og utdanningsnivå er på trygd.