Organisert kriminalitet

Etter at Jernteppet falt og grensene mellom Vest— og Øst-Europa er blitt stadig åpnere, har også vår egen frykt for organisert kriminalitet tiltatt.