I to ulike verdener

HØYRE OG FRP har denne uken lagt fram sine alternative budsjetter i Stortinget. Avstanden mellom dem er så enorm at det virker usannsynlig at de to partiene skal kunne klare å bli enige om en felles plattform for et fremtidig regjeringssamarbeid.