Hensynsløs markedsføring mot barn

Reklame: Dagens fokusering på stadig yngre aldersgrupper øker klassedelingen i vårt samfunn, og bidrar til å skape tapere.