Berget som føder en mus

Den bebudede regionreformen har allerede utløst en lang rekke kreative Norgeskart over nye regioninndelinger. Kreativiteten har i så måte vært langt større når det gjelder regiongrenser enn når det gjelder hvilket innhold man har tenkt å fylle regionene med.