• sp8d374d.jpg FOTO: Borgen, rn E.

Posisjonering av politiske partier

Det er god variasjon i meninger og standpunkter i norske politiske partier.