• Å vedta i 2015 at Arendal sykehus fra 2030 skal reduseres til et nærsykehus, hva nå enn det skulle bety, vil medføre at sykehuset i Arendal vil få massive rekrutteringsproblemer, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Jon Anders Skau

Det er tid for å tenke nytt

Sykehuset i Arendal er alvorlig truet. Trusselen kommer fra sykehusets ledelse. Gjennom de 14 siste årene har sykehusledelsen gradvis svekket tilbudene på SSA, for å styrke sykehuset i Kristiansand. Den utredningen som nå er lagt fram er faktisk den største trusselen som vi har i alle disse årene har stått foran.