En suksess

Venstre har både i bystyret og på fylkestinget vært en av de fremste støttespillerne for innføring av tidsdifferensiert bompengeavgift i Kristiansand.