Vekst i forvaltningen

Å gjenta tall gjør dem ikke riktigere.