• For politiet kan den vedvarende mannsdominansen i ledergruppen være et varselsignal om mangelfull evne til å gjennomføre de tilpasningene som er nødvendige for å fungere optimalt i en verden som er i kontinuerlig endring, skriver artikkelforfatteren. På bildet, politimester Kirsten Lindeberg. FOTO: Kollstad, Reidar

Mangfold i ledelsen

Å få på plass god kjønnsbalanse i ledelsen er krevende. Hvordan kan arbeidsgivere løse utfordringen?